<div align="center"><h1>Gimnazjum w Pomiechwku</h1><br><h3>Strona Internetowa Publicznego Gimnazjum w Pomiechwku im. Sawoja Felicjana Skadkowskiego</h3><br>Strona znajduje si pod adresem <a href="http://gimnazjum.pomiechowek.w.interia.pl/">http://gimnazjum.pomiechowek.w.interia.pl/</a></div>